top of page

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA KHÁCH SẠN CON NHỘNG YADO

Công viên nước Mikazuki 365 trân trọng thông báo Khách sạn con nhộng Yado sẽ chính thức ngưng hoạt động từ ngày 11.08.2023 nhằm chuẩn bị cho những trải nghiệm hoàn toàn mới!

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA KHÁCH SẠN CON NHỘNG YADO
THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA KHÁCH SẠN CON NHỘNG YADO

Thời gian & Địa điểm

Sau xác định time

Địa điểm xác định sau

Thông tin sự kiện

Công viên nước Mikazuki 365 trân trọng thông báo Khách sạn con nhộng Yado sẽ chính thức ngưng hoạt động từ ngày 11.08.2023 nhằm mục đích chuẩn bị cho những trải nghiệm hoàn toàn mới!

 

Công viên nước Mikazuki 365 chân thành cảm ơn sự yêu quý và đồng hành của Quý khách.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page